PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychiatrie - PZTV021
Anglický název: Psychiatry
Zajišťuje: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Simona Majorová
Vyučující: MUDr. Simona Majorová
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty biomedicínského základu
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)
Předmět se věnuje základním informacím o psychických onemocněních. Cílem výuky je získat přehled o rozdělení psychických onemocněních, o nástrojích psychiatrického vyšetření a současných terapeurtických možnostech. Pozornost je věnována prevenci syndromu vyhoření při práci v pomáhajících profesích.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)

RABOCH,J., PAVLOVSKÝ, P. Klinická psychiatrie v denní praxi. PRAHA: GALÉN,2008. isbn-13: 978-80-7262-586-4.

RABOCH,J., PAVLOVSKÝ, P., JANOTOVÁ,D. Psychiatrie - minimum pro praxi. Praha: TRITON s.r.o.,2006. ISBN 80-7254-746-1.

MALÁ, E., PAVLOVSKÝ, P., Psychiatrie. Praha: Portál, 2002, 2010. ISBN 978-80-7367-723-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (10.05.2019)

Písemný test.

Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Simona Majorová (22.05.2019)

Přednášky

1. Historie psychiatrie. Psychiatrická propedeutika.

2. Psychopatologie. Psychiatrické vyšetření. Základy terapie.

3. Speciální psychiatrie - duševní poruchy.

4. Organické duševní poruchy včetně poruch somatických.

5. Duševní poruchy vyvolané účinkem psychotropních látek. Syndrom vyhoření a jeho prevence.

6. Schizofrenie, schizoidní poruchy a poruchy s bludem. Poruchy nálady.

7. Neurotické poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, behaviorální syndromy spojené

s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Poruchy osobnosti a chování u dospělých,

mentální retardace, poruchy psychického vývoje, poruchy chování a emocí se začátkem obvykle

v dětství a adolescenci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK