PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Plavání II - PPLS118
Anglický název: Swimming II
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 127 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jitka Pokorná
Vyučující: Mgr. Eva Peslová
Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Aleš Zenáhlík
Záměnnost : PPLS093, PPLS118K
Z//Je záměnnost pro: PPLS118K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)
Předmět se zaměřuje se na diagnostiku techniky, korekci chyb a zdokonalování individuálního provedení techniky jednotlivých plaveckých způsobů. Z oblasti plavecké zdatnosti předmět seznamuje studenty se základy pohybového tréninku ve vodě (plavání pro udržení a rozvoj plavecké zdatnosti, aqua-fitness, zdravotní plavání) a vodního záchranářství. Součástí předmětu jsou krátké didaktické výstupy studentů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.

ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0462-5.

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Pohybový trénink ve vodě. 1. vyd. 1. dotisk. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-1948-4.

HOFER, Z. et al. Technika plaveckých způsobů. 4.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3263-6.

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha: Ondřej Falešník - FALON, 2016. ISBN 978-80-87432-20-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (10.06.2019)

Zápočet

  • aktivní účast na přímé výuce 85%
  • 100 m PZ v časovém limitu M 1:40, Ž 1:53
  • 400 K v časovém limitu M 8:00, Ž 9:00
  • záchranná akce
  • písemná práce
  • didaktická činnost
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (27.11.2018)

Témata cvičení:

1. Diagnostika techniky plaveckých způsobu kraul, znak

2. Diagnostika techniky plaveckých způsobů prsa, motýlek

3. Korekční cvičení pro rozvoj techniky kraul, znak

4. Korekční cvičení pro rozvoj techniky prsa, motýlek

5. Diagnostika techniky startovního skoku a obrátek

6. Korekční cvičení pro rozvoj techniky startovního skoku a obrátek

7. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj aerobní zdatnosti

8. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (bez pomůcek)

9. Pohybový trénink ve vodě - rozvoj svalové síly (s pomůckami)

10. Štafetové formy plavání pro rozvoj aerobní zdatnosti a svalové síly

11. Aqua-fitness - pohybové aktivity ve vodě bez pomůcek, s pomůckami

12. Zdravotně orientované plavání - základní plavecké dovednosti, modifikace K, P, Z, D-vlnění

13. Základy vodního záchranářství - plavecká příprava vodního záchranáře

Základy vodního záchranářství - osobní zásah

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK