PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aqua-fitness - PPLS061
Anglický název: Aqua-fitness
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 17 / 17 (17)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Peslová
Vyučující: PhDr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Eva Peslová
Patří mezi: TVS prez. bc. dvouobor 2.r. volit.
TVS prez. bc. dvouobor 2.r. volit.
Je záměnnost pro: PPLS062
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (29.08.2008)
Předmět poskytuje teoretické zázemí a praktické zkušenosti v oblasti aqua-fitness.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (03.03.2015)

Povinná:

1. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua- fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003, 136 s. ISBN 80-247-0462-5.

2. DARGATZ,T., KOCHOVÁ, A. Bodytrainer Akvafitnes. 1. vyd. Praha : I. Železný, 2003. ISBN 80-237-3790-2. 117 s.

3. LABUDOVÁ-ĎURECHOVÁ, J. Aquafitness. 1. vyd. Bratislava : PEEM, 2005. ISBN 80-89197-21-3. 122 s.

4. RODRIGUEZOVÁ-ADAMIOVÁ, M. Aquafitness. 1. vyd. Praha : Ikar, 2005. ISBN 80-249-0547-7. 160 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (24.10.2019)

Klasifikovaný zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce z 85%
  • seminární práce
  • vedení části hodiny na zadané téma
  • hospitace na lekci aqua-fitness

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (23.09.2015)

Semináře a cvičení:

Úvod do předmětu

Aqua-trénink

Zatěžování ve vodním prostředí

Aquagymnastika

Aquaaerobik

Aquajogging

Aquapower

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK