PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Antropomotorika - PKIN153N
Anglický název: Anthropomotorics
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 109 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.
PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: PKIN156N
Z//Je záměnnost pro: PKIN156N
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)
V návaznosti na předmět Základy antropomotoriky bakalářského studia, prohloubení znalostí o testování a motorických schopností a dovedností, zpracování dat a srovnávání výkonnosti různých populačních skupin.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

Základní:

Gajda, V. Základy statistiky v příkladech. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

Měkota, K. a Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha : SPN, 1983.

Doplňující:

Základy statistiky pro biomedicínské obory [online]. [cit. 5.5.2010]. Dostupné z: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0§ion=biostat1

Havel, Z. a Hnízdil, J. Cvičení z antropomotoriky [online]. c 2008 [cit 5.5.2010]. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/ktv/antropomotorika/Skripta%202008/Antropomotorika_skripta.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (21.05.2013)

Požadavky na zápočet :

  • 80% účast na seminářích,
  • zápočtový test.

Zkouška:

písemná forma obsahující dvě části:

  • teoretickou,
  • praktickou.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (17.05.2013)

Přednášky:

1. Základní statistické pojmy a postupy

2. Základy teorie testování a měření

3. Motorické testy

4. Vlastnosti normálního rozložení četností

5. Závislosti náhodných veličin

6. Vlastnosti motorických testů

7. Testování statistických hypotéz

8. Analýza rozptylu

Cvičení:

1.-8. Praktické procvičení jednotlivých odpřednášených oblastí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK