PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klinická neurofyziologie - PFYZ108
Anglický název: Clinical Neurophysiology
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Vyučující: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Korekvizity : PFYB029, PFYB030
Prerekvizity : PABA030, PABA031
Je korekvizitou pro: PFYZ007, PFYZ120
Je prerekvizitou pro: PFYZ021, PFYZ001, PFYZ071, PFYZ009
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)
Předmět navazuje na výuku předmětů „Fyziologie I a II“, ze kterých je nezbytná znalost především neurofyziologie. Cílem výuky je pochopení a získání znalostí o fungování neuronálních sítí různé úrovně ve vztahu k jejich tzv. funkčním a morfologickým poruchám vzhledem k řízení kontroly a programování lidské motoriky za patologických podmínek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (23.08.2019)

JOHANSSON, CH., CHINWORTH, S. A. Mobility in Context, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2018, 2nd Edition ISBN-13: 978-0-8036-5817-2.

TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J. Centrální mechanismy řízení motoriky. Praha: Avicenum, 1991. 255 s. ISBN 80-201-0054-7.

SHACKLOCK, M. Clinical Neurodynamics: A New System of Neuromusculoskeletal Treatment. Butterworth-Heinemann, 2005, ISBN-10: 0750654562.

SHUMWAY-COOK A., WOOLLACOTT, M. H. Motor Control Hardcover. 5. ed., Lippincott Williams and Wilkins 2016, ISBN-10: 9781496347725.

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.

VÍŠEK, L. a kol. Kapitoly z moderní neurofyziologie a epileptologie. Praha: Karolinum, 1992. 91 s. ISBN 80-7066-595-5.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zápočtový test
  • popř. seminární práce

Požadavky na zkoušku:

  • ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Helena Vomáčková (20.07.2019)

Přednášky:

1. Analogie mezi fungováním počítačů a nervového systému

2. Vstupní informace (receptory), přenos dat

3. Zpracování informace do celků, program, uložení, adresace

4. Význam funkčních dvojic - vztah mezi držením polohy a její změnou

5. Programy geneticky fixované, získané učením

6. Výstup informací - logistika, motorika

7. Poruchy řízení na spinální úrovni

8. Poruchy řízení na úrovni kmenové - nastavování excitability, tonu

9. Poruchy řízení mozečkových funkcí

10. Poruchy řízení na subkortikální úrovni (BG)

11. Poruchy řízení na kortikální úrovni, volní ideokinéze

12. Patofyziologie bolesti, ovlivnění tvorby motorických programů

13. Problematika emocí, paměti (limbický systém)

14. Lokomotorické, obratné a sdělovací funkce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK