PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemie - PFYB033C
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (16.05.2019)
Předmět se zabývá chemií makroergních substrátů, funkcí makroergních fosfátů, látkovou přeměnou, regulačním vlivem biokatalyzátorů, teorií svalové kontrakce, včetně adaptačních změn a bazální biochemickou diagnostikou vybraných onemocnění.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)
  • MURRAY, R.K. et al. Harper's illustrated biochemistry. New York: McGraw-Hill Medical, 2012. ISBN 978-007-1765-763.
  • DAVIDSON, V.L., et al. Biochemistry. Baltimore, Md.: Lippincott, William, 1999, 479 p. ISBN 06-833-0503-4.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (24.06.2019)

Requirements for credit:

  • credit test

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: KOHLIKOVA/FTVS.CUNI.CZ (20.10.2010)

Lecture:

1. Reactions of acids bases. Blood buffers.

2. Monosaccharides. Disacchrides.

3. Polysaccharides.

4. Carbohydrate metabolism (glycolysis, Krebs cycle )

5. Fatty acids. Triglycerides.

6. Phospholipids. Compound lipids.

7. Steroids. Lipid metabolism (beta-oxidation).

8. Amino acids. Peptide bond. Polypeptides

9. Protein metabolism (urea cycle).

10. Nucleic acids. Enzymes. Coenzymes.

11. Blood sugar level and its regulation. Hormones.

12. The role of ATP.Water soluble vitamins.

13. Fat soluble vitamins. Water, minerals and micronutrients.

14. Credit Test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK