Posilování - PATL121K
Anglický název: Strengthening
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dušan Blažek, Ph.D.
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Záměnnost : PATL121
Je neslučitelnost pro: PATL121
Je prerekvizitou pro: PFYB110K
Je záměnnost pro: PATL121
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)
Předmět je zaměřen na metodiku posilování různých druhů síly. Studenti získají vědomosti o bezpečnosti při posilování, o rozcvičení před posilovacím tréninkem, o prevenci zdravotních potíží vhodným silovým tréninkem. V praxi se probírají ukázky jednotlivých silových metod. Posilování je cíleně zaměřeno na základní cvičení s volnými váhami používané ve sportech jako atletika a sportovní hry. Jednotlivé lekce probírají stimulaci síly na velké svalové skupiny i trup.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)
BAGGET, K. Plyometric Ability - React Like A Cat And Explode Like Lightning! Available at:
BEAN, A. The Complete Guide to Strength Training 5th edition. Edtion ed.: Bloomsbury Publishing, 2015. ISBN 1472910656.

BROWN, L. E. Strength training. Edtion ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2007. 359 p. ISBN 978-0-7360-6059-2.

CHENG, L., B. JONES AND G. COOK Kettlebells from the Ground up: the Kalos Sthenos. Chatham, VA: Gray Cook and Functional Movement Systems, 2008.

DELAVIER, F. Women's strength training anatomy. Edtion ed.: Human kinetics, 2003. ISBN 0736048138.

DELAVIER, F. A. G., M. Delavier's core training anatomy. Edtion ed. Champaign, Ill: Human Kinetics, 2010. 144 p. ISBN 978-1-4504-1399-2.

DOLEŽAL, M. AND R. JEBAVÝ Přirozený funkční trénink. Edtion ed. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4438-4.

DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009.

EPLEY, B. The path to athletic power: the model conditioning program for championship performance. Edtion ed.: Human Kinetics, 2004. ISBN 0736047018.

GOSS, K. Modern trends in strength training: championship coaching methods. Chicago: Charles Poliquin, 2001. 58 p. ISBN 0-9701979-1-8.

JEBAVÝ, R. Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3665-8.

JEBAVÝ, R., HOJKA. V AND KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách: na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2017. ISBN 8024740729.

JEBAVÝ, R., ZUMR, T. (2014). Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5130-6.

JEBAVÝ, R., DOUBRAVSKÝ, P. Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

JEBAVÝ, Radim, Vladimír HOJKA a Aleš KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4525-1.

MANOCCHICA, P. Anatomy of Exercise. A+C Black Publischer Ltd, 2007. ISBN 139780713687217.

Patterson, BStrength 101: Part II - The Methods of Strength Development. 2011. Available at: http://articles.elitefts.com/training-articles/strength-101-part-ii-the-methods-of-strength-development /

PETR, Miroslav a Petr ŠŤASTNÝ. Funkční silový trénink. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-93-9.

Quinn, E. (updated 2015) The Best Core Exercises. Available at:

Remedias, R. Power training. Rodale Inc., NY, USA, 2007. ISBN 139781594865848.

Roggers, R. Neuromuscular activation techniques. S.l.: Sbcoachescollege, 62 p., fot. Scientific American building the elite athlete. (c2007). Guilford, Conn.: Lyons Press, viii, 192 p. ISBN 978-1-59921-116-9.

STOPPANI, J. Velká kniha posilování. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2008. ISBN 8024722046.

ŠIMON, J. Atletické vrhy a hody. Edtion ed. Praha: Olympia, 2004. 234 p. ISBN 80-7033-815-6.

KRAEMER, W. J. AND V. M. ZATSIORSKY. Science and practice of strength training. Champaign, IL: Human kinetics, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (05.02.2019)

Přednášky:

1. Neurofyziologický základ posilování

2-5. Teorie silového tréninku

6. Varianty core tréninku a síla s využitím balančních pomůcek

7. Didaktika a organizace silového tréninku

Cvičení

1. Core trénink a síla s využitím balančních pomůcek

2. Posilování paží a pletence ramenního i dolních končetin

3. Komplexní cviky

4. Rozvoj max. síly, hypertrofie a vytrvalostní síly

5. Rozvoj rychlé, reaktivní a explosivní síly

6. Tréninkové plány (didaktické výstupy) I.

7. Tréninkové plány (didaktické výstupy) II.