PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Atletika I - PATL094
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL089
Záměnnost : PATL089
Je neslučitelnost pro: PATL089
Je prerekvizitou pro: PATL103
Je záměnnost pro: PATL089
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (26.03.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (10.03.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991. http://www.ftvs.cuni.cz/Katedry/ka/Didaktika_skolni_atletiky.zip

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/Zakladyatletiky.pdf

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 (v tisku)

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_BEH.wmv

VINDUSKOVA, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_SKOK.wmv

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha : FTVS UK, 2006.

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/ABC_VRH_MIC.wmv

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat.

skok do dálky 500 m /470 cm 400 cm /370 cm

vrh koulí (7,26 kg) 8,00 m /7,50 m (4 kg) 7,00 m /6,50 m

(3 kg) 8,00 m /7,50 m

(5 kg) 10,00 m /9,50 m

(možnost volby hmotnosti náčiní)

skok do výšky 145 cm /135 cm 120 cm /110 cm

hod míčkem(150 g) - 30 m /25 m

(350 g) 45 m /40 m -

Technika: skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem při modelovém výkonu, běh

Didaktika: písemná příprava na atletické rozcvičení

Vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky a semináře:

1. - 3. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod

míčkem při modelovém výkonu

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice

4. - 14. technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky,

vrh koulí., hod míčkem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK