PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie a základy didaktiky atletiky - PATL091
Anglický název: Theory and Basic of Athletic Didactics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 108 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Prerekvizity : PATL089, PATL090
Z//Je záměnnost pro: PATL103
Anotace
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)
Předmět zahrnuje techniku a metodiku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti znalost tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

: Předmět zahrnuje techniku a metodiku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti znalost tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.

Literatura -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)

Požadavky na zápočet:

Modelové výkony: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

400 m - 75,0 / 80,0 s

800 m 2: 25, 0 / 2:40, 0 min

100 m př. - přeběhnutí celé tratě

110 m př. přeběhnutí celé tratě

hod diskem 1,0 kg - 18 / 16 m

2,0 kg 22 / 20 m -

skok o tyči 2,00 / 1,80 m skok do písku přes gumovou laťku

Technika: hod diskem, skok o tyči při modelovém výkonu

Didaktika: příprava a vedení pedagogických výstupů

Zkouška: dílčí zkouška z víceboje

dílčí zkouška z teorie atletiky (písemný test a ústní zkouška)

Hodnocení praktické části zkoušky z víceboje (body)

1 2 3
Desetiboj I. věk. kategorie 4500 3900 3400

II. věk. kategorie 4100 3500 3000

Sedmiboj I. věk. kategorie 3000 2500 2000

II. věk.kategorie 2700 2200 1700

Sylabus -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)

Přednášky a semináře

1.- 7. Technika a metodika nácviku atletických disciplín: skok o tyči, hod diskem

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

Atletické víceboje. Atletické tréninkové prostředky v kondiční přípravě mladých vícebojařů.

Cvičení a semináře

8. - 21. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči,

tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky

disciplín atletického víceboje. Pedagogické výstupy studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK