PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce (N FJ) - OSOZ6F
Anglický název: Examination
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Francouzština
Atributy: Klauzurka N FJ1
Prerekvizity : ON2306001, ON2306003, ON2306004, ON2306014, ON2306015, ON2306017
Záměnnost : OSOZ4F
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (18.10.2017)
Souborná zkouška z francouzského jazyka a literatury má následující části: - analýza a interpretace autentického francouzského textu formou písemných úkolů (porozumění, řešení lingvistických a gramatických problémů vycházejících z textu) - syntaktický rozbor - překlad z FJ do ČJ (část analyzovaného textu) - překlad kratšího textu či úryvku z ČJ do FJ - samostatná písemná produkce na literární téma Neuspěje-li student v některé části SoZK, opakuje tu část, v níž neuspěl. Úspěšné složení SoZK a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu jsou podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (18.10.2017)

pro studenty navazujícího magisterského studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK