PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková analýza textu - ORRJ16317
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/5 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK