Sociologie rodiny - ON2314310
Anglický název: Sociology of Family
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314304
Je neslučitelnost pro: ON23142310
Je záměnnost pro: ON23142310
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Předmět dále rozvíjí studium sociologie do oblasti rodinného soužití. Předpokladem pro zápis do předmětu je vykonání zkoušky ze Sociologie životního stylu. Záměrem kurzu je seznámit studenty s různými formami rodinných institucí v diachronním a synchronním pohledu. Formy rodinných institucí jsou předkládány v historickém kontextu i v rámci různých kultur. Předmět vymezuje funkce rodiny modifikované cíli subkulturních celků naší společnosti. Přechází i do oblasti problémů v rodinném soužití.