PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie rodiny - ON23142310
Anglický název: Sociology of Family
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314310
Záměnnost : ON2314310
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)
Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu. Vysvětluje cyklus dysfunkční rodiny, rodinná tajemství, generační hranice, mužský a ženský přechod, rodinný přechod, rodinné mýty a rozvoj rodinné (partnerské) dysfunkce, rozchod - rozvod, psychorozchod - psychorozvod, vztahové stagnace, důsledky rozvodu na členy rodiny, opakovaná manželství včetně rodičovství, shrnuje populační vývoj v ČR a EU.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

ČERMÁKOVÁ, M. Proměny současné české rodiny. Praha : SLON, 2000. ISBN 80-85850-93-1

MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON, 1997. ISBN 80-85850-24-9

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON, 2003. 80-86429-19-9

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha : SLON, 2002. ISBN 80-86429-05-9

SATIROVÁ, V. Kniha o rodině. Praha : Práh, 2006. ISBN 80-7252-150-0

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-250-8

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

1. Paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití, partnerská idealizace a výběr partnerů, orientační rodina, rodinný kodex, vymezování na ose dominance - submise, diagnostika rodiny, systémová pojetí manželství a rodiny.

2. Extrémně mladá manželství, partnerské vývojové krize, fáze vývoje rodiny.

3. Náhradní rodinná péče. Mezigenerační vztahy a konflikty, interpersonální a extramatrimoniální konflikty.

4. Analýza moci a násilí v partnerských a rodinných vztazích.

5. Gender a restrukturalizace partnerského soužití, problém osamělosti, volné spolužití, singles, multipluralitní rodina.

6. Perspektivy vývoje české (evropské) rodiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK