PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cizí jazyk - ruština - OKNZ0R141A
Anglický název: Foreign language - Russian
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2941
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (14.09.2017)
Kurz navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole a dále je prohlubuje. Pozornost je soustředěna na rozvoj komunikativních dovedností, dále na porozumění a práci s textem se všeobecnou tématikou.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (14.09.2017)

Doporučená literatura

BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7335-379-7. (či jiné vydání)

BELYNTSEVA, Olga, JANEK, Adam a MAMONOVA, Julija. Učebnice současné ruštiny = Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009- . sv. Jazyky. Učebnice. ISBN 978-80-251-2442-0.

JELÍNEK, Stanislav et al. Raduga 1: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011- . sv. ISBN 978-80-7238-988-9.

JELÍNEK, Stanislav et al. Raduga 2: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 3 sv. ISBN 978-80-7238-700-7.

JELÍNEK, Stanislav et al. Raduga 3: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 3 sv. ISBN 978-80-7238-772-4.

JELÍNEK, Stanislav et al. Raduga 4: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010. 3 sv. ISBN 978-80-7238-947-6.

JELÍNEK, Stanislav et al. Raduga 5: po-novomu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 3 sv. ISBN 978-80-7238-953-7.

MAMONOVA, Julija a JANEK, Adam. Ruština pro samouky a věčné začátečníky: + MP3. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 286 stran. ISBN 978-80-266-1016-8.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (14.09.2017)

Nemá přímou výuku.

Všechny informace a podrobnosti jsou uvedeny na webu KRL na stránce http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2941.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (14.09.2017)

Požadavky ke zkoušce

  1. písemný test ze základního gramatického učiva a slovní zásoby (minimálně 70 %)
  2. ústní ověření komunikačních dovedností studenta
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (14.09.2017)

Všechny informace a podrobnosti jsou uvedeny na webu KRL na stránce http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2941.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK