PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce z matematiky - OKMM2M104A
Anglický název: Final examination from mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KLP [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Atributy: Klauzurka N MA4
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)
V souborné zkoušce má student prokázat, že má matematické znalosti v dostatečném rozsahu pro výuku na školách gymnaziálního typu.
Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)

Zhouf, J.: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, PedF UK Praha, 2014

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)

Písemná klauzurní práce.

Sylabus
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)

Obsah klauzurní práce tvoří řešení dvou úloh – úlohy jsou vytvářeny na základě úloh ze sbírky maturitních úloh: Zhouf, J.: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, PedF UK Praha, 2014. Úlohy jsou řešitelné metodami středoškolské matematiky. Je dovolen jen kalkulátor (nikoli grafický). Žádná jiná technická zařízení není dovoleno používat, a to ani mobilní telefony. Není dovoleno používat žádné písemné materiály. V zadání se může objevit libovolná úloha z tohoto vydání, neexistuje žádné omezení (tedy rokem, chybou ve vydání, či zaměřením úlohy). Řešení některých úloh je k dispozici na kmdm.pedf.cuni.cz, v sekci Studentům.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (25.10.2017)

Do tohoto předmětu se student přihlásí kdykoli během studia, je možné se do něj přihlásit pouze jednou. Možnost skládat zkoušku se přesouvá automaticky do dalších semestrů a let, student má celkem tři pokusy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK