PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzika pro učitele matematiky - OKBM1M133A
Anglický název: Physics for mathematics teachers
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dr. František Mošna
Prerekvizity : OKBM1M103A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (20.09.2019)
Říká se, že jazykem fyziky je matematika. Kurz Fyzika pro učitele matematiky si neklade za cíl tento obor studovat systematicky, ale přináší studentům řadu fyzikálních příkladů zejména z mechaniky, ve kterých lze s výhodou využít pojmů a metod matematické analýzy, zejména diferenciálních rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (20.09.2019)

Cílem předmětu je ukázat studentům na řadě příkladů aplikace matematiky (zejména diferenciálních rovnic) ve fyzice.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (20.09.2019)

HAVRÁNEK, A.: Klasická mechanika I. Hmotný bod a tuhé těleso. Praha: Karolinum, 2002.

KVASNICA, J.: Matematický aparát fyziky. Praha: Academia, 1997.

CARROL, R.W.: Mathematical physics. Amsterdam: North-Holland, 1991.

PURCELL, E.H.; MORIN, D. J.: Electricity and magnetism. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (20.09.2019)

• vektory ve fyzice, jejich vlastnosti a interpretace

• popis pohybu hmotného bodu

• Newtonovy a Keplerovy zákony, jejich vzájemný vztah

• matematické kyvadlo

• reaktivní pohyb

• koncentrace roztoků

• Lagrangeovy rovnice

• parabolické zrcadlo

• elektrické obvody řešené diferenciálními rovnicemi a komplexními čísly

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Dr. František Mošna (20.09.2019)

Předmět je zakončen zápočtem, pro jehož získání je vhodná aktivní účast na výuce a nutné úspěšné absolvování krátkého záverečného testu (obsahuje jednoduchý příklad na pohyb hmotného bodu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK