PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Syntax českého jazyka II - OKBC2C112A
Anglický název: Syntax of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Prerekvizity : OKBC2C110A
P//Je prerekvizitou pro: OKBC2C115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (04.01.2020)
Předmět navazuje na Syntax I. Probírá se vztah mezi formou a funkcí věty/výpovědi, modalita, negace, aktuální členění a jeho vrstvy.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (04.01.2020)
Literatura Syntax II

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-523

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (04.01.2020)

Obsah kursu navazuje na Syntax I a rozšiřuje syntaktické poznatky na témata modality, negace a aktuálního členění. 

Výuka bude kombinovat výklad a samostatnou práci prostřednictvím Moodle.

 

Předmět je uzavřen zkouškou, k úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

 

Předmětem je učivo v následujících tematických okruzích:

1. Syntaktické jednotky v konkrétních výpovědích, vztah mezi propozicí, větou, formou a funkcí výpovědi

M 3, s. 306-320 (po 1.4.)

 2.   Modalita; modální významy nutnosti, možnosti a záměru

Grepl – Karlík: Skladba češtiny (98), s. 153-167

3.  Tzv. postojová modalita

Heslo Postoj mluvčího, www.czechency.org  (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Heslo Evidenciálnost, www.czechency.org

4.  Komunikační funkce výpovědi a jejich vyjadřování 

PMČ, s. 585-523

5.  Negace v sémantické stavbě věty a ve výpovědním aktu

M 3, s. 260-278

PMČ, s. 548-554

6. Aktuální členění věty/výpovědi; základní pojmy, vyjadřovací prostředky

PMČ 633-643

7. Vztah aktuálního členění a negace

Panevová a kol.: Mluvnice současné češtiny 2 (2014), s. 190-193

 8. Tematické posloupnosti

heslo Tematická posloupnost, www.czechency.org

 

PMČ = Příruční mluvnice češtiny

M 3 = Mluvnice češtiny III (1987)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (31.03.2020)

Předmět je uzavřen zkouškou zahrnující témata Syntaxe I a Syntaxe II. K úspěšnému absolvování je nutno získat 5 bodů v písemném testu skládajícím se ze 7 úkolů.

Aktivní práce v moodle. Samostatné studium zadané literatury a práce se stud. oporami, úspěšné plnění průběžně zadávaných kontrolních úkolů. Studijní opora pro kombinovanou formu studia je realizována prostřednictvím kurzu v LMS Moodle na adrese: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4257).

 

Termíny zkoušky: 26.5.2020, 4.6. 2020, 17.6. 2020.  První termín je řádný, další dva jsou opravné. Další termíny budou vypsány později podle potřeby.

Studenti obdrží zadání mailem a do 70 minut dodají písemné vypracování slovních odpovědí/úkolů, zároveň fotografii grafického znázornění úkolů, které to budou vyžadovat (schémata).

Čas zadání bude upřesněn.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK