PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Algoritmy B-I - OKB2310091
Anglický název: Algorithms B-I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik/DesktopDefault.aspx?portalsekce=2&tabid=21&tabindex=0
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Úvod do teorie algoritmů a seznámení se základními algoritmy používanými pro práci s čísly, maticemi a polynomy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seznámit posluchače se základními pojmy složitosti a se základními algoritmy používanými pro práci s čísly, maticemi a polynomy.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Wirth, N. Algoritmy a štruktúry údajov, Bratislava: Alfa, 1988

Novotná, J., Trch, M. Algebra a teoretická aritmetika, sbírka příkladů, část 2, Polynomická algebra, Praha: Karolinum, 2000

Chytil, M. Automaty a gramatiky, Praha: SNTL, 1984

On-line: http://homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy/

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (05.09.2019)

Podmínkou získání zápočtu je prokázání schopnosti orientovat se v tématu a aplikovat vybraný algoritmus a to formou činnosti typu - referát, zpracování tématu či vytvoření studijního materiálu na web.
Počet termínů na plnění zápočtu není omezen.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2012)

Obsah předmětu:
Časová a prostorová složitost
Rekurze a rekurzivní algoritmy
Procházení do hloubky a do šířky
Základní grafové algoritmy
Řadící algoritmy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK