PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z geometrie - OKB1310510
Anglický název: Seminar on Geometry
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Pro jakou fakultu: MFF
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
Předmět má sloužit k hlubšímu porozumění geometrizaci reálného světa. Opakuje, případně rozšiřuje, relevantní části středoškolské matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o některé pojmy z geometrie.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

COXETER, H.S.M. Introduction to Geometry. John Wiley & Sons, USA, 1989.

KUŘINA, F. Deset pohledů na geometrii. Praha: MÚAV, 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Propojení syntetické a analytické geometrie v rovině i prostoru.

Tam, kde to bude účelné, bude pro řešení úloh využíván program Cabri geometry II plus a Cabri 3D. KMDM má k dispozici notebookovou učebnu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK