PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Didaktika Čj v předškolním vzdělávání - OK0303418
Anglický název: Methodology of Czech Language at Pre-school Education
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Simona Pišlová, Dr.
Prerekvizity : OK0315101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.09.2008)
Basic course of the Czech language didactics: introduction to the methodology of the subject, alterantive curriculum. Conception of teacher´s work, preparation for the lesson.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK