PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny hudby 15. a 16. století II - OCMHHP292
Anglický název: History of music of 15th and 16th cent. II
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc.PhDr. Jaromír Černý, CSc.
Prerekvizity : OCMHHP191
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Předmět má podat ucelený pohled na hlavní etapy dějin evropské hudby z hlediska vývoje hudebního myšlení a hudebních stylů, kompozičních technik a hudebních druhů a forem. Ve výkladu všech historických období je věnována pozornost otázkám periodizace, jakož i materiální a duchovní kultury příslušného období. Zaměřuje se na přední osobnosti a jejich hlavní díla, sociologii hudebního života, a to v měřítku celoevropském. Dějiny hudby období středověku probírají tónový systém a jeho proměny v jednohlasém zpěvu, který zde převažuje. Věnují se gregoriánskému chorálu, světské epice a lyrice, genezi a vývoji vícehlasu. Dějiny hudby 15. a 16. století zachycují proměny hudebního materiálu a forem polyfonie, jež se stává převládajícím hudebním projevem, sledují její genezi a rozšíření v 15. století, diference regionální a typové (specifické formy vokální, vokálně instrumentální a instrumentální) v 16. století.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

de Montéclair, M. P.: Principes de musique divisez a quatre parties, Paris, 1736

Hoppin, H. M.: Medieval Music, New York 1978

Gülke, P.: Mönche, Bürger, Minnesänger, Leipzig 1980

Hiley, D.: Western Plainchant, Oxford 1993

Besseler, H.: Bourdon und Fauxbourdon, Leipzig 1950, 1974

Reese, G.: Music in the Renaissance, New York 1959

Elders, W.: Studien zur Symbolik in der Musik der alten Niederländer, Bilthoven 1968

Strohm, R.: The Rise of European Music 1380-1500, Cambridge University Press 1993

Obecné příručky a slovníky:
Kouba, J.: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi, Praha 1988

Rocker, R. L.: A History of Musical Style, New York 1986

Werner, K. H.: Geschichte der Musik, Göttingen 1993

The New Oxford History of Music, London 1986

Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Laaber 1980nn.

Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby, české doplněné vydání, Praha 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK