PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hudební psychologie - OCM5201
Anglický název: Music psychology
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Václav Drábek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Cílem předmětu je seznámit se s psychickými mechanismy apercepce, tvorby a interpretace a z toho vyplývajícími metodickými aplikacemi ve výuce. Zvláštní pozornost je věnována širokému spektru psychogenních a sociogenních funkcí hudby a jejímu vlivu na harmonickcý vývoj osobnosti. Prostřednictvím stěžejních tematických okruhů (hudební schopnosti, jejich vývoj a diagnostika, psychologická problematika hry na nástroj, problematika hudebního sluchu, smyslu pro tonalitu, harmonické cítění, hudební nadání a talent, problém dědičnosti hudebního nadání a talentu) získá student základní přehled.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Poledňák, I.: Ontogeneze hudebnosti, in: Stručný slovník hudební psychologie, Praha 1984

Sedlák, F.: Základy hudební psychologie, SNP, Praha 1990

Brunn, J. - Oerter, R. - Rosing, H.: Musikpsychologie, Hamburg 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK