PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie literatury I - OB2304100
Anglický název: Theory of literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Josef Peterka, CSc.
Záměnnost : OB2304300
Je prerekvizitou pro: OB2304103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lucie Zimová (16.02.2013)
Cílem dvousemestrového kurzu je vytvoření teoretického základu (terminologie, poetika) pro systematické poznávání specifických kvalit literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (próza, poezie, drama; literatura umělecká a populární; folklorní slovesnost, faktografická literatura, literární fantastika, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro smysluplnou komunikaci o literárních textech. Semináře mají interaktivní charakter, stimulují kritické myšlení a vyžaduje se aktivní účast studentů. Procvičuje se zejména schopnost citlivé a přemýšlivé aplikace obecných poznatků na konkrétní materiál. Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru. U zkoušky by měli uchazeči prokázat schopnost objasnit klíčové teoretické problémy a pojmy (vhodně je použít, doložit příkladem apod.), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo. Ke zkoušce se předkládá seznam pěti literárních děl (ne jednotlivých povídek či básní) různého typu za účelem jejich souhrnné charakteristiky a teoreticky poučené reflexe. - Do výběru je třeba zahrnout alespoň tři díla z české literatury, která podle mínění uchazeče patří do středoškolského učiva. Součástí zkoušky je písemný test.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lucie Zimová (16.02.2013)

Témata, pojmy, problémy      

1.         Estetická zkušenost                           

2.         Literární život                                                

3.         Literární slovesnost                                       

3.1       Literatura umělecká a populární                    

3.2       Národní literatura                                          

3.3       Světová literatura                                          

4.         Jazyk/ Literární kód                                      

5.         Literární fikce                                                           

5.1       Perspektiva                                                   

6.         Intertextovost                                                

7.         Funkce literatury                                           

8.         Autor                                                             

8.1       Tvorba očima psychologie a sociologie                    

9.         Čtenář                                                           

10.       Literární dílo                                                 

10.1     Titul                                                              

11.       Jazykové prostředky                                     

11.1     Druhy řeči                                                     

12.       Básnický obraz/ Metafora                              

12.1     Obrazné konstrukce                                       

13.       Verš a rytmus                                                 

13.1     Rým a strofa                                                  

13.2     Volný verš                                                      

14.       Kompozice                                                     

15.       Téma a motiv                                                 

16.       Příběh                                                             

16.1     Vyprávění                                                      

17.       Postava                                                                       

18.       Prostor                                                           

19.       Druhy a žánry                                               

20.       Epika                                                             

21.       Lyrika                                                            

22.       Drama                                                           

23.       Poezie versus próza                                       

24.       Folklorní slovesnost                                      

25.       Literatura pro děti a mládež                           

26.       Faktografická literatura                                             

27.       Literární fantastika                                         

28.       Literární komika                                             

29.       Hodnocení a hodnota                                     

30.       Smysl a interpretace                                       

 

Základní příručky 

Peterka J. Teorie literatury pro učitele, 2007. Tam uvedena literatura doplňující a rozšiřující.    Kubíček T., Vypravěč, 2007                                                                                                                                 Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK