Hudební formy ve školní praxi - O01308276
Anglický název: Musical Forms in Practice
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: O01308292
Je záměnnost pro: OK0608276
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (15.09.2020)
Prezentace nejfrekventovanějších formových útvarů, s nimiž je pracováno při výuce HV na ZŠ a SŠ. Praktické zacházení s hudbou jako předmětem poslechu a interpretace. Výuka může probíhat částečně e-learningem (prostřední Moodle), nebo on-line (Skype nebo Microsoft Teams).
Cíl předmětu
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl spočívá v osvojení poznatků o vývoji, zákonitostech a znacích formové stavby a o zastoupení formových žánrů v konkrétních hudebních dílech. Cílem je rovněž praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem ve vokální i instrumentální podobě, a to jednak ve verifikační úloze teoretických poznatků, jednak v rámci přípravy na didaktické uplatnění.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

E-learning - prostředí Moodle 1

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2256

On-line výuka - Microsoft Teams - dle individuální oboustranné domluvy se studenty. Přesné datum konání a link budou s týdenním předstihem doplňovány.

Studenti budou na on-line výuku upozorňováni připomínkou e-mailem.

Literatura
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

BENEŠ, J. Čas a hudobná forma. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 39 - 44. ISBN 80-85182-57-2.

COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London : The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8.

HAVLÍK, J. Kantáta - vokální symfonie. In: Hudební věda, 1990, roč. XVII, č.1, s. 39 - 47.

HAVLÍK, J. Česká symfonie 1945 - 1980. 1. vyd. Praha : Knižnice hudebních rozhledů, 1989. 402 s. ISBN 80-7039-005-0.

HUCKE, H. Die Gesänge des Messordinariums. Funktion und Gestalt. In: Kirchenmusik nach dem Konzil. Leipzig : St. Benno-Verlag, 1967, s. 72 - 82.

JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s.

JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha : Panton, 1985. 411 s.

KOHOUTEK, C. Hudební kompozice. Praha : Supraphon, 1989. 519 s. ISBN 80-7058-150-6.

KUČERA, V. Vášnivé drama lidskosti. Hudební rozhledy, 1964, roč. 16, č. 9, s. 400 - 405.

PROTOPOPOV, V. Istorija polifonii, 3. Moskva : Muzyka, 1985. 493 s.

RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 - 84.

SMOLKA, J. Fuga v české hudbě. 1. vyd. Praha : Panton, 1987. 442 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.09.2018)

Ověření osvojení látky v sylabu formou písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

1. Formotvorné elementy a jejich úloha ve skladbě celku, forma a tektonika

2. Motiv, téma figura, běh, perioda, dvojperioda

3. Malá jednodílná, dvoudílná, třídílná forma

4. Velká jednodílná, dvoudílná, třídílná forma

5. Rondo

6. Fuga, preludium

7. Variace

8. Sonátová forma

9. Sonátový cyklus

10. Suita

11. Cykly a klasifikace dle soudržnosti

12. Průmět formy do typických instrumentálních žánrů

13. Průmět formy do žánrů vokálních a vokálně instrumentálních