PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rozbor skladeb ve škole - O01308292
Anglický název: Composition & Analysis in Practise
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Prerekvizity : O01308276
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (15.09.2020)
Komplexní rozbor skladeb s akcentací analýzy hudebně výrazových prostředků pro pochopení sdělovaného obsahu jako základního předpokladu pedagogické práce. Výuka může probíhat částečně e-learningem (prostřední Moodle), nebo on-line (Skype nebo Microsoft Teams).
Cíl předmětu
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Cíl spočívá v osvojení znalostí a dovedností v oblasti komplexní analýzy skladeb a analytické interpretace s ohledem na jejich uplatnění v hudební pedagogice a publicistice.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (25.10.2022)

Výuka probíhá částečně ve formě e-learningu

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2757

E-learning - 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12. 2022.

On-line výuka - Microsoft Teams - dle individuální oboustranné domluvy se studenty. Přesné datum konání a link budou s týdenním předstihem doplňovány.

Studenti budou na on-line výuku upozorňováni připomínkou e-mailem.

Literatura
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

HATRÍK, J. Percepcia ako základ a východisko pre analýzu hudobného diela. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, I. Bratislava : VŠMU, 1997, s. 25 - 34. ISBN 80-85182-51-3.

HURNÍK, I.; JŮZL, M.; NAVRÁTIL, M. O analýze hudebních skladeb z hlediska potřeb všeobecné hudební výchovy a popularizace. Hudební rozhledy, 1972, roč. XXV, č. 1, s. 26 - 36.

JANEČEK, K. Melodika. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. 203 s.

JANEČEK, K. Tektonika. 1. vyd. Praha - Bratislava : Supraphon, 1968. 244 s.

JIRÁNEK, J. Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. 1. vyd. Praha : SPN, 1991. 55 s.

KULKA, J. aj. Komplexní analýza uměleckého díla. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 93 s.

MÜHE, H. Musikanalyse. 2. vyd. Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1978. 240 s. ISBN 3-370-00078-4.

GRIGOR´EVA, G. Analiz muzykaľnych proizveděnij. Rondo v muzyke XX veka. 1. vyd. Moskva : Muzyka, 1995. 91 s. ISBN 5-7140-0615-1.

NEDĚLKA, M. Z odkazu žáků Pavla Bořkovce. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2001. 121 s. ISBN: 80-7290-041-2.

RISINGER, K. Nauka o hudební tektonice XX. století. 1. vyd. Praha : AMU, 1998. 573 s. ISBN 80-8583-34-1.

ŠTĚDROŇ, M. Základy mikrotektoniky (9 analýz). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - Filozofická fakulta, 1991. 102 s.

ŠTĚDROŇ, M. Základy polymelodiky (12 analýz). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita - Filozofická fakulta, 1992. 143 s.

TICHÝ, V. Hudební analýza jako stimul a nástroj rozvoje kreativity. In: Olomoucké jarní muzikologické konference, Olomouc : Univerzita Palackého - Pedagogická fakulta, 2000, s. 13 - 18. ISBN 80-244-0181-9.

TICHÝ, V. Úvod do studia hudební kinetiky. 1. vyd. Praha : AMU, 1992. 175 s. ISBN 80-85467-07-0.

ZENKL, M. Existují nové tektonické principy? In: Živá hudba, IX. Praha : AMU, 1986, s. 143 - 148.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2011)

Komplexní rozbor vybraného díla ve formě prezentace nebo přednášky s aktivizací publika.

Sylabus
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2016)

1. Hlavní principy komplexní analýzy hudebního díla.

2. Komplexní analýza - J. S. Bach: Orchestrální suita h moll, Rondo.

3. Komplexní analýza - W. A. Mozart: Malá noční hudba, 1. věta.

4. Komplexní analýza - N. Rimskij-Kosrsakov: Let čmeláka.

5. Komplexní analýza - C. Saint-Säens: Karneval zvířat. 

6. Komplexní analýza - B. Smetana: Prodaná nevěsta. Pochod komediantů.

7. Komplexní analýza - A. Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír.

8. Komplexní analýza - J. Suk: Sousedská. 9. Komplexní analýza - L. Janáček: Lašské tance. Pilky.

10. Komplexní analýza - B. Martinů: Otvírání studánek.

11. Komplexní analýza skladby I (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

12. Komplexní analýza skladby II (dle vlastního výběru) určené dětskému interpretovi nebo posluchači.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK