Sémantika programů - NSWI162
Anglický název: Program Semantics
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/program_semantics/
Garant: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWE002
Záměnnost : NSWE002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (03.05.2017)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování dvou domácích úloh malého rozsahu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (06.10.2017)

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat zadané domácí úlohy v termínu. Z povahy věci tedy není možné zápočet opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (03.05.2017)

A. R. Bradley, Z. Manna: The Calculus of Computation, Springer-Verlag, 2007

E. M. Clarke, O. Grumberg, D. A. Peled: Model Checking, MIT Press, 1999

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (03.10.2017)

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat zadané domácí úlohy v termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (03.05.2017)

1) Představení pojmu sémantiky programů

2) Metody specifikace vlastností imperativních programů

3) Matematické základy specifikace

4) Dokazování vlastností programů