Vývoj počítačových her - NSWI115
Anglický název: Computer Games Development
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://gamedev.cuni.cz/study/courses-2015-2016/computer-games-development-wt-201516/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Mgr. Otakar Nieder
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie, Programování, Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NCGD001
Záměnnost : NCGD001
Je neslučitelnost pro: NCGD001
Je záměnnost pro: NCGD001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (18.04.2012)
Kurz nabízí komplexní pohled na problematiku vývoje počítačových her, počínaje AAA hrami a konče casual games. Pokrývá jak programování, tak designování her, i problematikou řízení většího týmu. Kurz je vypisován zároveň pro studenty MFF UK, FF UK a VŠUP. Studenti budou hodnoceni za to, že v 2-4 členném týmu nadesignují a naimplementují vlastní malou hru. Každý tým bude mít jak studenty MFF, tak FF UK a ideálně i VŠUP. Na cvičeních se dozvíte, jak programovat hry pro tyto platformy: HTML5, Facebook, Flash, Android, UDK. Vystoupí i zvaní hosté z herního průmyslu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Ke úspěšnému zakončení předmětu je nutné získat zápočet a úspěšně složit zkoušku.

Pro získání zápočtu je třeba:

1. účastnit se experimentu za podmínek stanovaných cvičícím,

2. vytvořit či vstoupit do jednoho ze studentských týmů, které budou vytvořeny v rámci kurzu,

3. účast na konzultacích,

4. průběžná práce na herním prototypu v rámci týmu,

5. odevzdání herního prototypu ke konci semestru v instruktorem stanovený termín.

Pro odevzdání herního prototypu v rámci zápočtu bude vypsán pouze jediný termín, není možné jej odevzdávat opakovaně.

Zkouška má formu prezentace herního prototypu, který byl vytvořen týmem studentů. V rámci této prezentace musí každý z týmu prezentovat svou část práce, kterou odvedl na herním prototypu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2006)

Materialy z Internetu.

  • www.gamasutra.com
  • http://www.gamedev.net/

Knihy:

  • Game Programming Gems 1 - 6, Charles River Media
  • AI Game Programming Wisdom I - III, Steve Rabin (eds.), Charles River Media

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Účastnit se vývoje herní prototypu v malém týmu (3-5 studentů). Příprava prezentace pro obhajobu herního prototypu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (02.08.2018)
Poznámka k týmovým pracem:

Neočekává se, že by práce na hře měla některému ze studentů trvat déle než cca dva týdny na osobu čistého času. Předpokládá se, že zatímco studenti MFF budou spíše hru programovat, studenti FF UK, FAMU, ZČU Plzeň a VŠUP se budou účastnit více herního designu, tvorby grafiky, testování a propagace.

Poznámka k harmonogramu:

Studentům se VELMI DŮRAZNĚ doporučuje (kvůli tvorbě týmů) dostavit se na 1. a 2. přednášku osobně. Pro úspěšné absolvování předmětu se od MFF UK studentů předpokládají znalosti objektově orientovaného programování (C#, C++ nebo Javy). Bez konzultace s přednášejícím není doporučeno, aby si předmět zapisovali studenti 1. ročníku.

1. Programování (tato část je určena zejm. pro MFF UK studenty)

Nástroje pro profesionální vývoj: Visual Studio, Incredibuild, SourceSafe/CVS/SVN, wiki; práce v týmu, rozdělení rolí.

Praktické ukázky vytváření her pro mobilní platformy, web a PC.

Využití jednoduché matematiky a algoritmů. Stručný pohled do základních problémů vytváření velké 3D hry.

Middleware: Přehled běžně používaných middleware nástrojů; co je lepší naprogramavat a co je lepší najít na webu.

Skriptovací jazyky: Role skriptování; propojení skriptu a vlastní hry.

Návrh programu: "Návrhové vzory" pro počítačové hry; komunikace s designéry; odlišnosti práce na konzoli, použití specializovaného hardware.

Práce s Construct 2; Unity; UDK; vývoj her pro Android, HTML5 (dle zájmu, ale Unity by mělo být určitě).

2. Řízení vývoje (společné pro všechny studenty)

Správa dat

Příprava a údržba konfiguračních souborů; lokalizace; patchování.

Project management

Vedení projektu; strategie vývoje (waterfall vs. iterative vývoj, incrementy); práce s lidmi

3. Vývojový cyklus počítačové hry (společné pro všechny studenty)
Vývojový cyklus počítačové hry

Od námětu po první patch; kdo a kdy vymýšlí, co se ve hře objeví; způsoby financování; hledání vydavatele.

4. Game design (společné pro všechny studenty)
Co je to herní design? Historie a definice designu pro počítačové hry.

Obtížnost a výzva pro hráče. Proč u her mluvíme o obtížnosti, jakým způsobem obtížnost definuje hry jako žánr.

Boj jako primární prostředek komunikace se hrou.

Narativní postupy ve hrách.

5. Hostované přednášky (společné pro všechny studenty)
V rámci předmětu probíhají zvané přednášky vedené profesionály z herního průmyslu.