PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Visualizace - NPGR023
Anglický název: Visualization
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr023.cz.php
Garant: RNDr. Josef Pelikán
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (28.04.2016)
Přednáška se zabývá metodami vědecké visualizace se zaměřením na objemová data a interaktivní zobrazení dat na WWW.
Literatura -
Poslední úprava: T_KSVI (28.04.2016)

Glassner, A.: Principles of Digital Image Synthesis, Addison-Wesley, 1995

Engel, K., Hadwiger, M., Kniss, J.M., Rezk-Salama, C., Weiskopf, D.: Real-Time Volume Graphics, A K Peters, 2006

Weiskopf, D.: GPU-Based Interactive Visualization Techniques, Springer, 1st edition, 2006

Hansen C. D., Johnson, C. R.: Visualization Handbook, Academic Press, 2004

Scott Murray: Interactive Data Visualization for the Web, O'Reilly, online for free, 2015

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (28.04.2016)
1. visualizace
předměty visualizace, typy a formáty dat, aplikace

2. pořizování dat
technologie pořizování objemových dat, princip práce RTG, CT, NMR, PET, datové formáty

3. předzpracování dat
klasifikace dat, segmentace, metody digitálního zpracování obrazu

4. zobrazování objemových dat
rekonstrukce izoploch, přímé zobrazovací metody, přechodové funkce, prezentace výsledků

5. prezentace dat na WWW
Data-Driven-Documents, model stránky W3C DOM, základy knihovny d3.js, SVG formát, principy visualizace dat

na webu, selektory, data joins, layouts, dynamika a interakce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK