Syntaktická analýza češtiny - NPFL024
Anglický název: Syntactic Parsing of Czech
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Je záměnnost pro: ATKL00315
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2001)
Smyslem semináře je získat základní teoretické a praktické znalosti metod syntaktické analýzy češtiny. Důraz je kladen na samostatnou práci, studenti mají možnost vytvořit jednoduchého analyzátoru určitých jazykových jevů v některém z dostupných používaných formalismů a jazyků (PATR, Q-systémy, Prolog, Lisp apod.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (02.03.2018)

Studenti obdrží zápočet za aktivní účast na semináři a za plnění domácích úkolů spočívajících ve tvorbě (částí) gramatiky popisující syntaktické vlastnosti češtiny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (01.12.2019)

Oliva, Karel (1989). A Parser for Czech Implemented in Systems Q; Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung XVI, MFF UK Prague

Bémová, A.: Analysis of Nominal Groups, JRP PECO 2824 Language Technologies for Slavic Languages, Final Research Report, Appendix I., Prague, 1996

Colmerauer,A.: Les Systèmes Q ou un formalisme pour analyser et synthetiser des phrases sur ordinateur. Mimeo, bez data, Montreal

Holan,T., Kuboň,V., Plátek,M. & Oliva,K.: On Complexity of Word Order, In: Les grammaires de dépendance - Traitement automatique des langues Vol 41, No 1 (2000) (special issue on dependency grammars of the journal Traitement automatique des langues, guest editor Sylvain Kahane).

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (16.05.2002)

1. Úvod

2. Představení gramatických formalismů: RFODG, Q-systémy, unifikační formalismy

3. Výběr formalismů a jazykových jevů pro samostatnou práci studentů

4. Diskuse o problémech tvorby gramatik založených na ručně psaných pravidlech

5. Představení statistického přístupu k analýze, výhody a nevýhody

6. Referáty o problémech, na které studenti narazí při samostatné práci

7. Shrnutí