Diagnostika a autodiagnostika pro učitele - NPED043
Anglický název: Diagnostic and self-diagnostic for teachers
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Neslučitelnost : NPEP501
Prerekvizity : NPED033
Záměnnost : NPEP501
Je neslučitelnost pro: NPEP501
Je záměnnost pro: NPEP501
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)
Kurz má přinášet nejnovější poznatky o problematice autodiagnostiky učitele jako nástroje sebereflexe učitele Cílem kurzu je uvést do určitého způsobu uvažování a především nabídnout konkrétní diagnostické a autodiagnostické postupy. Autodiagnostický výcvik bude zaměřen především na zjišťování individuálního podílu učitele na žákovských výkonech; zjišťování vlastních preferencí v hodnocení žáků; zjišťování podílu učitele na typu vyvolávané motivace u žáků; analýzu průběhu vyučovací hodiny jako zdroje autodiagnostických informací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (12.10.2020)

Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu. Student má právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

V případě pokračující distanční výuky bude test nahrazen (doplněn) vypracováním úkolu zaměřeného na interpretaci diagnostických zjištění.

Pavelková

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

Základní literaturou pro kurz je:

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Rozšiřující literatura:

MÜLLER, CH. T.: Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehren als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Studien zum Physiklernen, Band 33, 348 Seiten, 2004.

SPILKOVÁ, V., VAŠUTOVÁ, J.: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha , PedF UK 2008

ZABEL, J.: Subjektive Theorien von Lehrern űber Risikoschű. Identifikation von Problémem. Ursachen und Lösungmöglichkeiten anhand eines problemzentriertes Interview. Studienarbeit. Htpp:// www.grin.com , Verlag fűr akademische Texte. 2008

Http://www.eteachingplus.de/theorien_lehren_subjektiv.html

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (02.05.2012)

1. Koncepce přípravy kompetentního učitele

2. Definice - vymezení pojmů (pedagogicko-psychologická diagnostika,

Autodiagnostika, sebereflexe, subjektivní (implicitní) teorie)

3. Subjektivní teorie - teoretický koncept

4. Autodiagnostika jako jeden z předpokladů a účinný nástroj sebereflexe učitele - teoretický koncept

5. Diagnostické a autodiagnostické strategie

6. Autodiagnostika učitele v oblasti subjektivní teorie účinnosti vyučování

7. Autodiagnostika v oblasti subjektivní, implicitní teorie úspěšného žáka a možnosti sbereflexe

8. Sebereflexe učitelových subjektivních teorií v oblasti učební motivace žáků.