PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář z psychometrie - NMST571
Anglický název: Seminar in psychometrics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST571
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2018)
Seminář představuje a hlouběji zkoumá vybraná témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Vhodné pro magisterské studenty a doktorandy různých oborů se znalostí základů statistiky. Předmět doplňuje NMST570, předchozí absolvování NMST570 není nutné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (16.02.2021)

Cílem semináře je hlouběji prozkoumat vybrané metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (16.02.2021)

Aktivní účast, vypracování seminární práce či prezentace referátu.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (29.04.2019)

Rao, C. R. & Sinharay S. (2006). Handbook of Statistics. Volume 26: Psychometrics. Amsterdam, NL : Elsevier.

van der Linden, W. J. (2016). Handbook of item response theory: Models, statistical tools, and applications (Vols.1-3). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (07.05.2018)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (17.02.2021)

Seminář pokrývá vybraná témata psychometrie, jako např. tradiční analýzu položek, ověřování reliability a validity testu, smíšené modely tzv. teorie odpovědi na položku, metody detekce odlišného fungování položek pro skupiny, principy počítačového adaptivního testování aj. Představuje také jejich reálné využití např. na datech z maturity, přijímacích a jiných testů. Využívá volně šiřitelné statistické prostředí R, jakož i další software.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (30.05.2019)

Předpokládá se základní znalost statistických metod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK