Plánování a analýza lékařských studií - NMST532
Anglický název: Design and Analysis of Medical Studies
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/medexp/index.html
Garant: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMST412, NMST511
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (28.05.2013)
Předmět je zaměřen jak na statistické metody používané v medicíně a epidemiologii tak na praktické aspekty statistické práce v biomedicínském prostředí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2015)

Seznámit studenty s metodami používanými při analýze lékařských experimentů.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

The exercise class credit is necessary to sign up for the exam. The credit for the exercise class will be awarded to the student who hands in a satisfactory solution to each assignment by the prescribed deadline. The nature of these requirements precludes any possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (19.02.2015)

BRESLOW, N.E., DAY, N.E. Statistical Methods in Cancer Research, Vol. I: The analysis of case-control studies. International Agency for Research on Cancer: Lyon, 1980.

BRESLOW, N.E., DAY, N.E. Statistical Methods in Cancer Research, Vol. II: The design and analysis of cohort studies. International Agency for Research on Cancer: Lyon, 1987.

ESTEVE, J., BENHAMOU, E., RAYMOND, L. Statistical Methods in Cancer Research, Vol. IV: Descriptive Epidemiology. International Agency for Research on Cancer: Lyon, 1994.

FRIEDMAN, L.M., FURBERG, C.D., DEMETS, D.L. Fundamentals of Clinical Trials. 4th Ed., Springer: New York, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2014)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (30.04.2020)

Only for summer 2020: if conduct of an oral exam is impossible, exam can be performed by distant methods.

The exam is oral. Requirements for the oral exam comprise the entire contents of the lectures and exercise sessions.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (04.02.2018)

1. Deskriptivní epidemiologie.

2. Studie případů a kontrol. Klasické metody jejich analýzy. Problém matení.

3. Stratifikované studie případů a kontrol. Mantelův-Haenszelův test a odhad. Logistická regrese pro stratifikované studie.

4. Párované studie případů a kontrol. Klasické metody, McNemarův test. Podmíněná logistická regrese pro párované studie.

5. Kohortové studie a jejich analýza, modelování incidence. Coxův model, Poissonův loglineární model, diskrétní Coxova regrese.

6. Klinické zkoušky, zásady jejich analýzy, skupinově sekvenční monitorování.

7. Navrhování klinických zkoušek, výpočet rozsahu výběru, metody randomizace.

8. Etické, právní a administrativní aspekty lékařských experimentů.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (25.05.2018)

This course assumes advanced knowledge of theoretical foundations and practical applications of linear regression, logistic regression, loglinear models, survival analysis (Nelson-Aalen estimator, Kaplan-Meier estimator, Cox model).