PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jednoduché matematické modely v biologii 1 - NMMO593
Anglický název: Simple mathematical models in biology 1
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Neslučitelnost : NMOD208
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)
Budou zkoumány jednoduché modely jedné a více populací a chemických (biochemických) reakcí. Nejprve se bude jednat o obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy, později i o rovnice parciální. Úroveň přednášky lze přizpůsobit znalostem posluchačů. kucera@math.cas.cz
Literatura -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

J. D. Murray: Mathematical Biology I. An Introduction. Third Edition, Springer 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

Modely populací, spec. modely soutěžení, symbiozy a modely typu dravec-kořist.

Rovnovážné stavy a jejich stabilita, periodická řešení, Hopfova bifurkace.

Modely chemických (biochemických) reakcí, modely šíření infekčních chorob.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK