Mechanika kontinua - NMMO401
Anglický název: Continuum Mechanics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / neomezen
Kompetence: 4EU+ Flagship 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD012
Záměnnost : NMOD012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus-continuum-mechanics-2020.pdf Sylabus. Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Koncept spojitého prostředí, pojem deformace a napětí, zákony zachování, konstituční rovnice, pružné látky, jednoduché kapaliny.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (04.10.2021)

Složení zkoušky a získání zápočtu.

Zápočet je udělován za:

1) Docházku.

2) Řešení domácích úkolů v průběhu semestru.

Podmínkou k zapsání na zkoušku je získání zápočtu ze cvičení.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (05.04.2016)

Gurtin, M. E., E. Fried, and L. Anand (2010). The mechanics and thermodynamics of continua. Cambridge: Cambridge University Press.

Ogden, R. W. (1984). Nonlinear elastic deformations. Ellis Horwood Series: Mathematics and its Applications. Chichester: Ellis Horwood Ltd.

Truesdell, C. and K. R. Rajagopal (2000). An introduction to the mechanics of fluids. Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology. Boston, MA: Birkhauser Boston Inc.

Brdička, M., Sopko, B., Samek, L. (2011). Mechanika kontinua, Praha: Academia.

Maršík, F. (1999): Termodynamika kontinua, Praha: Academia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (09.10.2017)

Podmínkou k zapsání na zkoušku je získání zápočtu ze cvičení.

Zkouška je ústní, skládá se ze tří částí:

1) Důkaz jednoduchého tvrzení. Tvrzení bude určeno na konci semestru, typicky bude požadován důkaz tvrzení, které bylo zformulováno během přednášky, a které nebylo na přednášce dokázáno. Důkaz lze typicky dohledat ve standardních učebních textech. Při dokazování tvrzení můžete používat vlastní poznámky.

2) Diskuse řešení problému z vědeckého článku. Musíte prokázat, že rozumíte obsahu a závěru článku, a že chápete použité metody. Článek bude vybrán na konci semestru. Typicky bude k dispozici seznam vědeckých článků, ze kterého si vyberete článek, který je pro vás nejzajímavější. Při diskusi můžete používat vlastní poznámky.

3) Během diskuse nepochybně narazíme na některé pojmy z mechaniky kontinua. Na požádání musíte být schopni tyto pojmy vysvětlit. Podrobný seznam základních pojmů a tvrzení bude k dispozici na konci semestru a bude přesně odpovídat přednesené látce.

Podrobnosti jsou dostupné na internetových stránkách předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (05.04.2016)

Podrobný sylabus je k dispozici v přiloženém PDF souboru.

1. Základní pojmy. Co je mechanika kontinua. Tensorová algebra a diferenciální počet tensorových a vektorových funkcí. Diferenciální operátory.

2. Kinematika. Popis deformace. Konfigurace a pohyb kontinua. Deformační gradient. Přetvoření. Podmínky kompatibility. Gradient rychlost a rychlost přetvoření.

3. Zákony zachování v eulerovském a lagrangeovském popisu. Cauchyho tenzor napětí, první Piola-Kirchhoff tenzor napětí.

4. Jednoduché konstitutivní vztahy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Vít Průša, Ph.D. (18.05.2018)

Základy lineární algebry, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných.