Funkcionální analýza pro fyziky - NMMO302
Anglický název: Functional analysis for physicist
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (11.06.2021)
Základní kurs funkcionální analýzy zaměřený na aplikace obecné teorie v kontextu teorie parciálních diferenciálních rovnic.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (18.01.2022)

A. Bressan, Lecture notes on functional analysis: with applications to linear partial differential equations, American Mathematical Society, Providence, 2013

Ph. Ciarlet, Linear and nonlinear functional analysis with applications. SIAM, Philadelphia, 2013

A.N. Kolmogorov, S.V. Fomin, Elements of the theory of functions and functional nalysis, Dover publications, 1999

J. Lukeš, Zápisky z funkcionální analýzy, skripta, Karolinum, Praha, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (14.01.2022)

Základní kurs funkcionální analýzy zaměřený na aplikace obecné teorie v kontextu teorie parciálních diferenciálních rovnic.

1. Úvod

Opakování důležitých poznatků o konečně dimenzionálních vektorových prostorech a lineárních zobrazeních. Prostory funkcí, metrický prostor, normovaný prostor. Banachovy a Hilbertovy prostory.

Otázka kompaktnosti v konečnědimenzionálních a nekonečnědimenzionálních prostorech.

2. Lineární operátory

Spojité lineární operátory, příklady. Hahn-Banach věta a její důsledky. Duální prostory, slabá a slabá-* konvergence. Reflexivní prostory. Banach-Alaoglu věta.

3. Omezené lineární operátory

Princip stejnoměrné omezenosti, věta o otevřeném zobrazení a uzavřeném grafu. Adjungovaný operátor, kompaktní operátor.

4. Hilbertovy prostory

Ortogonální projekce, Rieszova věta o reprezentaci. Lax-Milgram lemma a jeho aplikace v teorii parciálních difereniciálních rovnic. Úvod do Sobolevových prostorů. Kompaktní operátory.

Fredholmova alternativa. Spektrum. Samoadjungované operátory, Hilbert-Schmidt věta.