Synoptická meteorologie I - NMET035
Anglický název: Synoptic Meteorology I
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Je záměnnost pro: NMET016
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (15.05.2020)
Složení a stavba atmosféry Země, denní a roční chody meteorologických prvků, kritéria stability vzduchových hmot se zřetelem na využití získaných poznatků pro aplikaci modelů tlakových útvarů a front. Vzduchové hmoty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vlastnostmi zemské atmosféry, chováním jednotlivých meteorologických prvků a jejich prostorovým a časovým rozložením a dále s pojmem a vlastnostmi vzduchových hmot.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (15.05.2020)

J. Kopáček, J. Bednář, M. Žák: Jak vzniká počasí, Karolinum Praha, 2019

A.S. Zverev: Synoptická meteorológia, Alfa Bratislava, SNTL Praha 1986

Metody výuky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (28.04.2020)

Atmosféra Země, její chemické složení a struktura, význam stopových látek, změna tlaku a hustoty vzduchu s výškou, denní a roční chod, extrémy.

Oteplování a ochlazování zemského povrchu, šíření tepla do půdy a vody, teplota povrchu a její periodické změny, oteplování a ochlazování vzduchu, chody teploty vzduchu, změny teploty vzduchu s výškou, suchoadiabatický a nasyceně adiabatický gradient, inverze teploty, kritéria stability atmosféry.

Ověření získaných teoretických znalostí pomocí dat z čidel meteorologických stanic v Troji (noční inverze, závislost teploty vzduchu na výšce, denní chod větru, teploty, vlhkosti, vazba na radiaci).

Oběh vody v přírodě, fyzikální podstata výparu, kondenzace a sublimace, mlhy, oblaky, vznik atmosférických srážek, charakteristiky.

Všeobecné údaje o vzduchových hmotách, jejich geografické a termické rozdělení, počasí ve stabilních a instabilních vzduchových hmotách, transformace vzduchových hmot.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Nejsou.