PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Synoptická meteorologie I (pro zkrácené studium) - NMET016
Anglický název: Synoptic Meteorology I (for compressed curriculum)
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Záměnnost : NMET035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Využití synoptických metod diagnózy a prognózy počasí.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

A.S. Zverev: Synoptická meteorológia, Alfa Bratislava, SNTL Praha 1986

Sylabus
Poslední úprava: ()

Atmosféra Země, její chemické složení a struktura, význam stopových látek, změna tlaku a hustoty vzduchu s výškou, denní a roční chod, extrémy.

Oteplování a ochlazování zemského povrchu, šíření tepla do půdy a vody, teplota povrchu a její periodické změny, oteplování a ochlazování vzduchu, chody teploty vzduchu, změny teploty vzduchu s výškou, suchoadiabatický a nasyceně adiabatický gradient, inverze teploty, kritéria stability atmosféry.

Oběh vody v přírodě, fyzikální podstata výparu, kondensace a sublimace, mlhy, kouřmo, zákal, vznik atmosférických srážek, charakteristiky. Vztahy mezi polem bloku vzduchu a prouděním, geopotenciál, geotrofické a gradientní proudění, proudění s vlivem tření.

Úloha synoptické meteorologie, všeobecné údaje o povětrnostní službě, sestavení povětrnostních map, analýza polí meteorologických prvků.

Všeobecné údaje o vzduchových hmotách, jejich geografické a termické rozdělení, počasí ve stabilních a instabilních vzduchových hmotách, transformace vzduchových hmot.

Vlastnosti atmosférických front, podmínky tvoření a rozpadu, fronty teplé , studené a okludované, podmínky počasí při jejich přechodu.

Všeobecné údaje o mimotropických cyklónách, vývojová stadia cyklón, vertikální struktura, vývoj a druhy anticyklón, počasí v cyklónách a anticyklónách, vlivy orografie na vývoj tlakových útvarů.

Úloha a podstata předpovědi synoptické situace, výpočty založené na formální a fyzikální extrapolaci, předpověď vzniku a vývoje tlakových útvarů, metodika využití numerických předpovědních metod v synoptické praxi.

Všeobecné zásady předpovědi počasí, předpověď teploty, oblačnosti a srážek, předpověď zvláštních jevů počasí, možnosti matematicko-fyzikálního přístupu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK