Matematická logika - NMAG331
Anglický název: Mathematical Logic
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~stanovsk/
Garant: Mgr. et Mgr. Emil Jeřábek, Dr., Ph.D.
Třída: M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Matematika > Diskrétní matematika
Neslučitelnost : NLTM006
Záměnnost : NLTM006
Je záměnnost pro: NLTM006
Ve slož. prerekvizitě: NMAG349
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (05.09.2013)
Pokročilejší přednáška o matematické logice. Stručně zopakuje základní pojmy a konstrukce. Hlavním tématem přednášky je neúplnost a nerozhodnutelnost, zejména Gödelovy věty. Určeno pro zaměření Matematická analýza a Matematické struktury na OM.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. (10.09.2019)

Cílem je nahlédnout do problematiky logických základů matematiky a vyložit zejména algoritmickou nerozhodnutelnost

Halting problému a Godelovu větu o neúplnosti.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. (14.07.2019)

Ústní zkouška, viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/zk-mll.html

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2018)

Lou van den Dries: Lecture notes on mathematical logic, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/vddries.pdf

J.R.Shoenfield: Mathematical logic; Addison-Wesley Publishing Company, London . Don Mills, Ontario, 1967.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Viz http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/zk-mll.html

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. (14.07.2019)

Úplnost - Syntax a semantika predikátové logiky (opakování), úplnost, kompaktnost, Löwenheim-Skolemovy věty, Vaughtův test, nestandardní modely

Peanova aritmetika PA, formalizace syntaxe v PA.

Nerozhodnutelnost a neúplnost - vyčíslitelné funkce, Turingův stroj, halting problem, Gödelova a Churchova věta o neúplnosti a nerozhodnutelnosti aritmetiky

Viz též http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/mll.html

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. (25.09.2018)

Navazuje se na předmět NMAG162 Úvod do matematické logiky. K porozumění je nutné znát základní syntaktické a sémantické vlastnosti výrokové a predikátové logiky.