PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kombinatorické struktury - NDMI036
Anglický název: Combinatorial Structures
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (17.03.2011)
Základní kombinatorické struktury. Výběrová přednáška vhodná především pro Matematické struktury - téma Algebra v informatice. Předpokládají se vstupní znalosti diskrétní matematiky na úrovni předmětu NDMI002 Diskrétní matematika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (05.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Hall, M. Jr.: Combinatorial Theory, Wiley, New York, 1986

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (05.06.2019)

Zkouška je ústní. Zkouší se látka podle sylabu v rozsahu předneseném na přednášce. Zkouší se porozumění pojmům a jejich souvislostem, věty včetně důkazů i schopnost aplikovat nabyté znalosti na jednoduché problémy předneseným tématům blízké.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (01.04.2015)

Základní kombinatorické struktury.

1. Konečné geometrie.

2. Konečné projektivní roviny.

3. Bloková schémata.

4. Steinerovy systémy trojic.

5. Symetrická schémata, věta Bruck-Ryser-Chowla.

6. Hadamardovy matice.

7. Navzájem ortogonální latinské čtverce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK