PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Geografická exkurze - MZ300T01
Anglický název: Geographical Excursion
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: 115
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (16.05.2017)
Exkurze je organizována v několika variantách s odlišnou mírou finanční spoluúčasti studentů. Program exkurze spočívá v návštěvě určitého regionu a komplexním studiu jeho přírodních zvláštností a socioekonomických aktivit. Aktivní účast studentů předpokládá zpracování zadaného tématu ve formě odborného referátu a vypracování exkurzní zprávy.

Exkurze je organizována podle různé finanční náročnosti ve variantách:
- jednodenní výjezdy okolo Prahy
- domácí exkurze
- příhraniční exkurze
- zahraniční exkurze


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK