PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Globální a nadnárodní diferenciace světa pro PGS - MPGS0100
Anglický název: Global and Transnational Differentiataion of the world for PhD students
Český název: Globální a nadnárodní diferenciace světa pro PGS
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. (17.04.2015)
• Fyzicko-geografická diferenciace světa. Složky přírodní sféry a jejich globální zonalita. Globální environmentální problémy a perspektivy dalšího vývoje.
• Ekonomicko-geografická diferenciace světa. Nerovnoměrný rozvoj v globálním kontextu. Funkce a specifika makroregionů v globálním ekonomicko-politickém systému.
• Kulturně-geografická regionalizace světa. Rasová, etnická, náboženská, vzdělanostní a kulturně-historická diferenciace světa a jednotlivých makroregionů.
• Transformační procesy současného světa. Přechod od tradiční k agrární, agrárně-industriální a postindustriální společnosti. Transformační procesy postsocialistických států Evropy a bývalého SSSR. Rozvojové transformace v rámci tzv. globálního Jihu. Globalizace.

Seznam literatury je přístupný po přihlášení do SIS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK