PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chráněná území světa - MO550P114
Anglický název: Protected areas in the world - short
Český název: Chráněná území světa
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Neslučitelnost : MO550P15
K//Je korekvizitou pro: MO550P127
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.10.2017)
Během kurzu se student seznámí se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu. Každá přednáška sestává ze seznámení se s daným územím, jeho přírodně cennými oblastmi, zdejším systémem ochrany přírody, jeho problémy a úspěchy. Následuje přednáška, případně série komentovaných videí pořízených přednášejícím, ilustrující vybrané národní parky (NP) či jiná chráněná území kontinentu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KINDLMANN/NATUR.CUNI.CZ (28.05.2010)

Seznámit studenta se základními charakteristikami vybraných chráněných území světa a specifickými problémy jejich ochrany a managementu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.08.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha.

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (10.04.2018)

Zkouška sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek, ověřujícího osvojení si probrané látky.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (07.10.2019)

(1 PK) Obecné cíle ochrany přírody: biodiverzita - její různé definice, měření, hodnota biodiverzity, oblasti světa s nejvyšší biodiverzitou (hotspots), faktory ohrožující biodiverzitu. Ochrana biodiverzity: genetická, druhová a ekosystémová, klíčové a vlajkové druhy, aktivní a pasivní management. Ochrana přírody v ČR: zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), implementace evropské sítě CHÚ Natura 2000 do ZOPK, druhy chráněných území, jejich vyhlašování, změny statutu, management, organizace, monitoring a hodnocení.

(7 ZK) Tasmánie: Mt. Field NP, Cradle Mt. & Lake St Clair NP, South Bruny NP, Maria Island NP.

(8 ZK) NP v USA: Yosemite NP, Sequoia NP, Yellowstone NP, Rocky Mts. NP, Yoshua Tree NP, Mesa Verde NP, Mt. St. Helens. Začátek ochrany přírody v USA, rozdíly NP vs. National Forest.

(9 PK) NP Jižní Ameriky: Ecuador (od Amazonie po hlavní hřeben And), Bolívie (Cotapata NP, oblast Páramo).

(10 PK) NP Asie: Nepál a zdejší ochrana přírody - Chitwan NP, Bardia NP, Annapurna Conserv. Area, Langtang NP, Shey Phuksundo NP.

(11 PK) NP Afriky:  Ochrana přírody v JAR - Kruger NP, Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve, Dračí hory, Golden Gate Highlands. Ostrovní NP: Speciální problémy ochrany přírody na ostrovech - Havajské vulkány, Azorské ostrovy.

 

PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se na Moodlu v souboru s první přednáškou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK