PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odpady - MO550C59
Anglický název: Solid wastes
Český název: Odpady
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Korekvizity : MO550P55
Anotace -
Poslední úprava: LBENES (28.06.2006)
Předmět navazuje na předchozí přednášku a doplňuje ji.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (16.11.2011)

Písemná zkouška a ústní dozkoušení.

Sylabus -
Poslední úprava: LBENES (28.06.2006)

Student navštíví hlavní závody, zpracovávající především komunální odpad. Většinou jde o třídírnu separovaného papíru, spalovnu a některou recyklační technologii. Podle možností je vybrán typ zpracování -např. recyklace, papíru, skla, PET lahví apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK