PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geochemie endogenních procesů - MG431P02
Anglický název: Geochemistry of endogennous processes
Český název: Geochemie endogenních procesů
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Vyučující: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: ZACHAR (12.05.2005)
Základních geologické procesy v endogenní sféře, v geochemickém obrazu zemských a kosmických materiálů, přes procesy vzniku Země, diferenciace, složení jádra, pláště a kůry . Chování chemických elementů a jejich izotopů během magmatické a metamorfní diferenciace, procesy v jádře, zoně D, a plášti. Modely pláště a modely vzniku magmat a diferenciace zemské kůry.
Literatura
Poslední úprava: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D. (06.01.2012)

Doporučená literatura:

White, W.M. (2001) - Geochemistry

Best G.M. - Igneous and metamorphic petrology (XXX)

Wilson M. - Igneous petrogenesis

Albarede F. - Introduction to geochemical modelling

Menzies et al. - Mantle metasomatism

Treatise in Geochemistry, Elsevier-Pergamon (2004)

Elements

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D. (24.10.2019)

Písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D. (02.11.2019)

Sylabus přednášky:

1. Úvod do geochemie endogenních procesů - historie, chemické prvky, Země jako komplexní chemický systém (1 přednáška)
2. Kosmochemie ("The Big Picture") - velký třesk, nukleosyntéza, meteority, vznik a vývoj sluneční soustavy, vznik planet, Měsíc, Mars (3 přednášky)
3. Základy termodynamiky a její aplikace na zemské procesy - termodynamické zákony, fázové vztahy, geotermobarometrie, struktura silikátových tavenin (1 přednášky)
4. Chemická diferenciace Země - vznik a vývoj zemského jádra, pláště a kůry; procesy vzniku, diferenciace a modifikace magmatu (2 přednášky)
5. Geochemie zemského jádra, pláště a generovaných plášťových magmat (3 přednášky) - geochemie vnějšího a vnitřního jádra, zóna D", modely charakteru zemského pláště, vznik a vývoj plášťových chocholů, geochemie svrchního pláště (parciální tavení, procesy obohacení pláště), magmatismus středooceánských hřbetů, ostrovních oblouků, vnitradeskový magmatismus
6. Geochemie zemské kůry (2 přednášky) -vývoj zemské kůry, procesy diferenciace, vnitradeskový magmatismus, geochemie hornin zemské kůry

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Lukáš Ackerman, Ph.D. (24.10.2019)

Vyhotovení a odevzdání protokolů z cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK