PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní kurs z geobiologie - MG420T04
Anglický název: Geobiological field course
Český název: Terénní kurs z geobiologie
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)
Kurs je zaměřen na terénní výzkumnou praxi a získání některých dovedností při terénním výzkumu. Zároveň jsou v terénu demostrovány některé poznatky získané v teoretických kurzech. Lokality jsou vybírány podle momentálních projektů, ale i ročního období a jejich stavu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Studijní materiál se vždy váže a bude doporučen konkrétně dle studované oblasti

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Podmínkou zápočtu je vypracování výzkumné zprávy.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (18.05.2012)

Student se zúčastní terénních prací v rámci výzkumných projektů pedagogů geologické sekce, podílí se na sběru dat v terénu, dokumentaci profilů a odběry vzorků pro účely studia organických a anorganických složek fosilních ekosystémů, výsledky výzkumu shrne ve zprávě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK