PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Didaktika geologie II - MDPS041
Anglický název: Technology of geological education II
Český název: Didaktika geologie II
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:16/8 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MG431P82B
Garant: doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)
Tato část Didaktiky geologie II je věnována specifickým problémům výuky zejména v oblasti zahrnující poznatky z historické a stratigrafické geologie a paleontologie. Cvičení jsou rozšířenou variantou laboratorních prací prezentovaných ve stávajících učebnicích.

Literatura -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Pauk, F. akol. 1979: Didaktika geologických věd. SPN. Praha

McConnell et al. 2008: The Good Earth. Introduction to Earth Sciences. Higher Education. MacGraw Hill Comp.

Učebnice geologie pro ZŠ a víceletá gymnázia

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Zápočet - pracovní list nebo návrh jiné učební pomůcky pro výuku geologie

Zkouška - ústní v rozsahu odpřednášané látky

Sylabus -
Poslední úprava: Kamila Řehořová (07.02.2014)

Lekce 1-5: Speciální didaktika oborů: historie Země, vznik sedimentů, paleobiologie

Lekce 6-8: Učební pomůcky ve výuce historie Země

Lekce 9-10: Projekt ve výuce věd o Zemi

Lekce 11-13: Diskuse nad návrhy vlastních učebních pomůcek, pracovních listů a projektů.

Rozsah lekce: 3 vyučovací hodiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK