PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe náslechová z biologie - MDPS015
Anglický název: Teaching practice in biology - inspection of classes
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/10 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C07M
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe náslechová,termín praxí v ZS: 23.-27.11. 2015 a LS: 14.-18.3.2016
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Prerekvizity : {DPS Biologie, cvičení z didaktiky nebo aspekty 13}, MDPS011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)
Ve 3. ročníku je pedagogická praxe pouze náslechová tj. probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek u fakultních učitelů.
Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin. Každá skupina hospituje 1 týden na vybraných školách u několika fakultních učitelů svých aprobačních
předmětů. Skupina obvykle hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole.
Požadovaný počet hospitací je 10 hodin za aprobační předmět za týden.

Kromě zapsání praxe do SISu je třeba se na praxi přihlásit v prostředí moodle a to v termínu do 15.1. pro LS a do 15.6. pro ZS kvůli zajištění škol pro praxi.

Veškeré informace a dokumenty k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, klíč pro přihlášení: PPN.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

1. hospitace 10 VJ (max. 2 VJ absence ze závažných důvodů) za předmět aprobace - KAŽDÝ
2. odevzdání písemných záznamů z hospitovaných hodin - KAŽDÝ
3. elektronické vyplnění vstupního dotazníku před praxemi a reflexního dotazníku po praxích v prostředí moodle - KAŽDÝ
4. odevzdání materiálů k praxím (desky) s formuláři A, DPP učitelů a tabulkou docházky - VEDOUCÍ ZA SKUPINU
5. účast na informační schůzce před a reflexní schůzce po praxích - KAŽDÝ

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

Harmonogram náslechových praxí:

1.Přihlášení se k náslechové praxi prostřednictvím tabulky v google docs na odkaze v moodlu - do 15.1. pro náslechy v LS a do 15.6. pro náslechy v ZS; v prostředí moodle (dl2.cuni.cz) kurz Pedagogická praxe náslechová (k přihlášení je třeba klíč: PPN)

2. Informační schůzka cca 1 týden před praxemi

3. Vlastní týdenní náslech; počítejte s tím, že vás hospitace vytíží na celý týden, je to časově náročné (cesta do/ze školy, hospitace, rozbory hodin, úkoly, studium materiálů školy, seznamování se zázemím školy ad.)

4. Reflexní schůzka cca 1 týden po praxích

5. Udělování zápočtů zpravidla v zápočtovém týdnu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

Pro závazné přihlášení na náslechovou pedagogickou praxi vyplňte do 15.1. pro LS / do 15.6. pro ZS tabulku v prostředí moodle (dl2.cuni,cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, heslo PPN.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK