PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Seminář k bakalářské práci - MD360S02
Anglický název: Seminar to BA Thesis
Český název: Seminář k bakalářské práci
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Garant: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: MD360P79, MD360P80
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (19.02.2017)
Jako součást bakalářského studijního programu je povinný seminář zaměřený na jednotlivá témata bakalářských prací. Smyslem je seznámit studenty s okruhem otázek, které jsou v rámci všech bakalářských prací řešeny a zároveň poskytnout prostor každému studentovi, aby vysvětlil, proč si zvolil určité téma, seznámil ostatní se strukturou své práce, jakou použil literaturu a s jakými problémy se při psaní své bakalářské práce setkává. Diskuse se účastní všichni studenti pod vedením pedagoga. Smyslem je uvedení studenta do problematiky odborného zpracování daného tématu a do přístupu k vědecké práce.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Literatura je dostupná v Moodle.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (28.10.2019)

Active participation in seminars (participation in discussions on presented topics).
Presentation of the corresponding part of the thesis and submission of several pages, which are formatted according to the recommended rules.

Current requirements for graduation are given in the syllabus. Information and documents related to the subject are also available in Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. (19.02.2017)

Jednotlivé semináře mají náplň podle právě probíraných témat.
Podle nich se vybírá i příslušná studijní literatura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK