PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II - MC260S28L
Anglický název: Experimental methods physical and macromolecular chemistry II
Český název: Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Vyučující: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. (06.06.2019)
Cílem praktika je seznámit se se základními vybranými metodami charakterizace polymerních vzorků. Úlohy jsou vedeny s cílem seznámit studenty s komplexním pohledem na jednotlivé metody měření. Vyžadována je aktivní účast studentů při přípravě vzorků. Studenti jsou zároveň povinni prezentovat na začátku každé úlohy teoretickou znalost demonstrované experimentální metody.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. (06.06.2019)

1.skripta k předmětu "Experimentální metody fyzikální a makromolekulární chemie II - MC260S28L"

2. J. Vohlídal, Makromolekulární chemie, Karolinum Praha 1996

3. M. Horák, D. Papoušek: Infračervená spektra a struktura molekul, Academia,. 1976.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. (06.06.2019)

Vypracování vybraných protokolů

Závěrečná shrnující seminární práce shrnující všechny úlohy

Pohovor s vyučujícím prokazující znalost tématiky

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. (06.06.2019)

IR spektroskopie

NMR spektroskopie

Rozměrově vylučovací chromatografie v kombinaci s rozptylem světla

Rozměrově vylučovací chromatografie v kombinaci s DAD detetkorem

difrakce paprsků X

optická a elektronová mikroskopie

Hmotnostní spektroskopie typu MALDI-TOF

Přednášky shrnující požadvky na charakterizace polymerních vzorků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK