PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilé praktikum z fyzikální chemie - MC260C29
Anglický název: Advanced Practical Course in Physical Chemistry
Český název: Pokročilé praktikum z fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://lynette.natur.cuni.cz/~stepanek/vyuka
Garant: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magda Dovhunová, Ph.D.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.
Korekvizity : MC260C45N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (23.01.2003)
Pokročilé cvičení navazuje na základní cvičení z fyzikální chemie (C260C45) a obsahuje soubor dalších několika experimentálních úloh ilustrujících vybraná témata z přednášky Fyzikální chemie I, II (C260P01, C260P02).
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (02.05.2012)

Návody k úlohám jsou dostupné na této adrese:

http://lynette.natur.cuni.cz/stepanek/vyuka/praktikum.pdf

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (02.12.2011)

Zápočet bude udělen po předložení protokolů ze všech prováděných úloh a jejich schválení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. (14.03.2008)

1. Vysokúčinná kapalinová chromatografie

2. Gelová permeační chromatografie

3. Kapilární zónová elektroforéza

4. Rozptyl světla

5. Viskozimetrie

6. Stacionární fluorescenční spektroskopie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK